هفته های ابتدایی نیم فصل دوم بود که نتایج استقلال بارسنگینی از حواشی را بردوش استقلال و ساپینتو گذاشته بود.
این حواشی به حدی زیاد بود که هواداران را نسبت به ادامه رقابت های لیگ برتر ناامید کرده بود.

استقلالی که امروز تبدیل به یکی از شانس های اصلی قهرمانی لیگ برتر شده است.
این اتفاق ممکن نبود مگر با اتحاد بازیکنان، سرمربی و مدیرعامل این تیم بزرگ.
امروز حاصل اتحاد، به ثمر رسیدن دوازده گل در چهاربازی اخیر استقلال بوده که با حفظ این مهم روز به روز انگیزه بازیکنان برای قهرمانی بیشتر خواهد شد.
بیشتر شدن انگیزه بازیکنان را میتوان در ساق بازیکنان درحین بازی و آمار و ارقام پس از بازی مشاهده کرد.
در این مسیر احتمالا هستند کسانی که در فکر ایجاد حاشیه برای استقلال باشند که خنثی سازی این حواشی یقینا فقط با حفظ اتحاد ممکن خواهد بود.

مسئولین،بازیکنان و مربیان به خوبی میدانند که استقلال مدعی قطعا همان استقلال دلخواه هواداران است.

استقلال جوان
26 بهمن 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را برای یک دوست بفرست