دربارۀ روزنامۀ استقلال جوان

روزنامۀ استقلال جوان یک روزنامه ورزشی و البته هواداری فوتبالی است که عمده مطالب آن به باشگاه فوتبال استقلال مرتبط است. این روزنامه در سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کرد و در ابتدای کار به شکل هفته‌نامه و در روزهای سه شنبه منتشر می‌شد. استقلال جوان بعدها امتیاز روزنامه گرفت و در حال حاضر به شکل الکترونیکی منتشر می‌شود. وب‌سایت، اینستاگرام و کانال تلگرام این روزنامه نیز فعال است.

وعدۀ روزنامۀ استقلال جوان
وعدۀ«روزنامۀ استقلال جوان» به شما این است:
شفافیت در اطلاع‌رسانی، ایجاد ارتباط ارزشمند و هدفمند برای حمایت از تیم استقلال

جایگاه روزنامۀ استقلال جوان
روزنامه استقلال جوان، فضا و بستری برای گفتمان و هم‌اندیشی هواداران، بازیکنان و باشگاه خواهد بود.

بیانیۀ ماموریت
ایجاد بستر و ساختار گفتمان خردمندانه برای توسعه همه جانبه هواداران و باشگاه.

منشور اخلاقی روزنامه استقلال جوان

همکاران
رفتار قانونمند: همکاران و پرسنل به تمامی ارزش‌های روزنامۀ استقلال جوان احترام  گذاشته و پذیرای آن هستند. ارزش‌های مورد انتظار عبارت است از: صداقت و درستی، فرهنگ کار تیمی، خودباوری، آموزش‌پذیری و غیره.
رفتار غیر تبعیض آمیز: معیار اصلی برای پیشرفت حرفه‌ای همکاران، قابلیت و توانمندی‌های آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی، علاقه‌مندی آنان به روزنامه استقلال جوان است.
مسئولیتپذیری و وفاداری: همکاری، مسئولیت‌پذیری و حس تعلق خاطر از مصادیق تحکیم و یکپارچگی روزنامه استقلال جوان است و همکاران مسئولیت‌پذیرانه و منسجم بدان عمل‌کرده و همواره برای هماهنگی هرچه بیشتر، تلاش می‌کنند.

مخاطبان
سرمایه اصلی: مخاطبان، سرمایۀ اصلی روزنامۀ استقلال جوان بوده و حفظ شخصیت تمام آن‌ها الزامی است و حداکثر رضایت و ملاحظۀ آن‌ها باید در چارچوب اصول اخلاقی و رعایت انصاف و صبر تأمین شود.
رفتار غیرتبعیضآمیـز: اعتقــــادات، انتظارات، انتقادات و پیشنهادهــــای مخاطبان مورد احترام بوده و بر رعایت شئون و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز با آنان تأکید می‌شود.
اطلاعرسانی و مشاوره: ارائۀ نظرات مشورتی و اطلاعات جامع به مشتریان و مخاطبان، باید متناسب با نیاز و خواست آنان در هنگام خرید کالا یا خدمات باشد به نحوی که موجب افزایش رضایت و حفظ منافع و ارزش‌آفرینی مشتریان و مخاطبین شود.
محرمانهبودن اطلاعات: اطلاعات مربوط به مخاطبان محرمانه تلقی‌شده و برای حفظ امنیت به شیوه‌ای مناسب طبقه‌بندی و نگهداری می‌شود. به طوری که در اختیار هیچ نهاد یا سازمانی برای بهره‌برداری تبلیغاتی یا موارد دیگر که از نظر قانون‌گذار مجاز به دریافت این اطلاعات نیستند، قرار نمی‌گیرد.

این را برای یک دوست بفرست